Lansering av Kultur Gävleborgs poddserie

28/9, 2020, kl.00:00, www.regiongavleborg.se/minoritet/poddserie

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Lansering av Kultur Gävleborgs poddserie

Kultur Gävleborg har bjudit in gäster som på olika sätt arbetar i länet för att sprida kunskap och kultursatsningar om de nationella minoriteternas kultur och språk. Förutom ett avsnitt om Kulturting Gävleborg 2019 som hade Sveriges nationella minoriteter som tema kan en ta del av följande:

Finska krigsbarn – Arkiv Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Skottes Musikteaters arbete med temat
Ulla Ejemar, arkivchef på Arkiv Gävleborg, Ann Nilsén f.d. intendent/museipedagog på Länsmuseet Gävleborg och Kalle Zerpe, skådespelare och konstnärlig ledare för Skottes Musikteater, berättar om sina respektive arbete på temat finska krigsbarn.

”Finska slingan” – Riksteatern Gävleborgs initiativ för att sprida finska teatergästspel
Tillsammans med Riksteatern nationellt, Riksteatern Gävleborg, Gävle, Hofors, Sandviken kommun, som är finska förvaltningsområden, teaterföreningar och finska föreningar i respektive kommun arrangeras två finskspråkiga scenkonstupplevelser per år.

I avsnittet samtalar övriga samverkansparter kring Finska slingan. Medverkande är:
– Agneta Svens, teaterkonsulent på Riksteatern Gävleborg
– Eeva Östberg, strateg social hållbarhet med inriktning mot nationella minoriteter på Gävle kommun
– Elsa Kontturi, från Finska Klubben i Gävle
– Jonas Elverstig, intendent, Gävle Teaterförening.

Gävle kommuns arbete med romsk inkludering
I avsnittet medverkar Abedin Denaj ordförande i Gävles Romska Förening och f.d. samhällsvägledare på Gävle kommun som var utvecklingskommun för romsk inkludering till och med sista juni 2020 (i samarbete med Folkteatern Gävleborg).

Gävle Symfoniorkesters föreställning ”Finska hjärtan”
Gävle Symfoniorkesters violinist Tuulikki Nilsson Salo berättar om finsk musik, tango och föreställningen Finska hjärtan som streamades den 23 april 2020.

Länsmuseet Gävleborgs arbete med urfolket samernas historia
Maria Björck, avdelningschef/arkeolog på Länsmuseet Gävleborg, berättar om Länsmuseet Gävleborgs kartläggning av samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade.

Majvor Mäki Sjöberg, tornedalsk författare från Gävleborg
Majvor Mäki Sjöberg berättar om sina rötter, sitt minoritetsspråk (meänkieli) och sitt författarskap (i samarbete med Folkteatern Gävleborg).

Rosa Taikons samling på Hälsinglands museum
I avsnittet medverkar Elin Magnusson, ansvarig för minoritetsfrågor och romskt kulturarv på Hälsinglands museum. Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum.