PUSH: Riposte Erik Satie

18/10, 2020, kl.12:00, Little Art Cakery

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

PUSH: Riposte Erik Satie

Komposition: Mikael Strömberg.
Deltagande musiker: Mirco Tinacci, Emma Sörensen, Camilla Dal, Michael Cavini, Johan Sundberg, AKB, Viktor Zeidner, och Mikael Strömberg.
”Hur många gånger är för många?” Det är en fråga du aldrig kommer att ställa dig under uppförandet av Riposte Erik Satie, ett nyskrivet stycke av Mikael Strömberg som repeteras av åtta olika musiker under fem timmar.
Riposte Erik Satie är en omtolkning av idén bakom Erik Saties Vexations (”trakasserier”). ”Riposte” betyder svar, till svars, angrepp – som ett svar till Satie och som ett stilla angrepp på tidens gång.
Saties Vexations anses vara en av historiens längsta musikstycken. En föreställning varar 14 eller 28 timmar, beroende på hur kompositörens anteckningar tolkas. Och ändå består stycket bara av tre rader, som alla är variationer på samma tema. Den ansenliga längden beror delvis på det långsamma tempot, men framförallt kommer den sig av en kommentar från kompositören som antyder att stycket ska upprepas 840 gånger.
Riktigt så många gånger kommer inte Riposte Erik Satie att spelas, men du har ändå hela fem timmar att se fram emot. Slå dig ner en stund, ta en fika och låt dig omslutas av musik och kaffedoft!
Du kan komma och gå som du vill under konserten, men vi anpassar oss till gällande regler så det kan bli fullt under delar av föreställningen.
Konserten arrangeras av Kulturföreningen PUSH, med stöd från Region Gävleborg, Kulturrådet, Studieförbundet Vuxenskolan och Gävle kommun.