Rikskonferensen Samverkan Skola-Arbetsliv 2020 (INSTÄLLT)

11/5, 2020, kl.00:00, Gävle Konserthus

Tillbaka till kalendariet

Rikskonferensen Samverkan Skola-Arbetsliv 2020

Gävle kommun har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Då Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har sektor Utbildning Gävles ledningsgrupp beslutat att SSA-konferensen 2020 i Gävle ställs in.