ROLLATORVARVET

1/10, 2021, kl.12:00, Boulognerskogen

Tillbaka till kalendariet

ROLLATORVARVET

Gå rollatorvarvet med din käpp, rollator, rullstol eller gåstavar! Varvet är drygt 800 meter långt. Start och mål vid scenen i Boulognerskogen

Evenemanget är ingen tävling utan ett trevligt arrangemang i syfte att främja fysisk aktivitet och
allmänt välbefinnande. Varvet är drygt 800 meter långt.
Syftet med varvet är att locka fler seniorer att röra sig i staden för att synliggöra dem och behovet av
en tillgänglig miljö. Ett annat syfte är att minska stigmatiseringen av äldre och hjälpmedel.
Staden Gävle ska vara till för alla oavsett ålder!

Stationer och uppträdanden längs varvet.
Smycka ditt gånghjälpmedel! Prisutdelning för finaste utsmyckning!

Programpunkter

  • Området öppnas 12:00

    Hämta ditt startnummer och startkit

  • Invigning och allsång 12:20

  • Sång och musik med Tom &Dom, Uppvärmning med Friskis&Svettis 12:30

  • Första startgrupp 13:00