Stadsvandring – 600 år på kyrklig mark

7/9, 2022, kl.17:00, Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle

Tillbaka till kalendariet

Stadsvandring – 600 år på kyrklig mark

Vandring kring Heliga Trefaldighets kyrka med Ingela Broström.

Redan på 1400-talet byggdes Gävles första kyrka på platsen där den nuvarande Heliga Trefaldighetskyrkan ligger. Under de 600 år som gått har kyrkan manifesterat sin närvaro genom nya byggnader för olika ändamål. Här finns prästgård och komministergård, likvagnsbod, församlingshus och administrationsbyggnader. Ett gravkor påminner om den tid då stadens begravningsplats låg här.

Samling utanför Heliga Trefaldighets kyrka.

Stadsvandring i samarbete med Gävle kommun.