Stadsvandring – Barnen och Bruket

6/8, 2022, kl.11:15, Axmar Brukscafé

Tillbaka till kalendariet

Stadsvandring – Barnen och Bruket

Barnen och Bruket

16 juli och 6 augusti kl 11.15
Barnen och Bruket

Vi riktar oss till barn mellan 6 och 10 år och levandegör Axmar bruks historia på ett pedagogiskt och roligt sätt. En kortare vandring på ca 45min.

Samling: Axmar Brukscafé
Guider Tinne Wennerholm och Ann-Cathrin Lif