Stadsvandring – Engesberg

17/6, 2022, kl.14:00, Infarten till Gävle camping i Engesberg

Tillbaka till kalendariet

Stadsvandring – Engesberg

Engesberg

Vi tittar på gammalt och nytt runt Engesberg, en av våra pärlor på Norrlandet. Engesberg är idag kanske mest bekant som camping, men platsen har också en spännande och brokig historia som bland annat fiskehamn, båtvarv, lantställe och uppfostringsanstalt.

Samling: Infarten till Gävle camping i Engesberg (Solviksvägen 7). Buss 95 går till Engesberg.
Ciceron: Sven Erik Ekdahl