Stadsvandring – Holmsundsskogen

1/9, 2022, kl.14:00, Samling vid Signalberget för guidad vandring längs stigen. Furuviksvägen 62. Busshållplats Högsta med linje 1

Tillbaka till kalendariet

Stadsvandring – Holmsundsskogen

Holmsundsskogen

Återinvigning av Kultur- och Naturstigen

Bomhus hembygdsförening i samarbete med Gävle Kommun.
Stigen är bitvis bergig och stenig.

Samling vid Signalberget för guidad vandring längs stigen. Furuviksvägen 62.
Busshållplats Högsta med linje 1

Ciceroner: Bomhus Hembygdsförening