Barn och ungas rätt till frihet från våld

23 november,, kl.09:00 Söders Källa

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Barn och ungas rätt till frihet från våld

I samband med FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor bjuder vi in er som arbetar med barn och unga till en förmiddag på årets MR-tema Rätten till frihet från våld. Vi bjuder på förmiddagsfika och lunch!

Målgrupp: Enheten social hållbarhet bjuder in er som arbetar med barn och unga att delta.

Anmälan: Till socialhallbarhet@gavle.se  senast den 19/11.

Vi bjuder på förmiddagsfika och lätt lunch. Ange specialkost och ev behov av hjälpmedel i din anmälan.

Program

9.00 Mingel och kaffe

Samtyckeslagen, sexualbrott och machonorm

Film om våldspreventivt arbete i skolan

Våldspreventivt arbete i Gävles skolor, om MVP & AT

Vilka konsekvenser får våldet? Grindens arbete med våldsutsatta barn

Lunch serveras

Barnkonventionen blir lag! Vad innebär den och hur stärker den barns rätt till frihet från våld?

13.00 Avslut

Externa föreläsare

Peter Svensson: Utbildare inom våldsprevention och initiativtagare till Huskurage tillsammans med kriminologen Nina Rung. Peter har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen, implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete, machokultur samt Samtyckeslagen som infördes den 1 juli 2018.

Karin Röbäck de Souza: Utredare hos Barnombudsmannen – Sveriges barnrättsmyndighet.

Hon föreläser om Barnkonventionen som blir lag i januari 2020 och kommer att stärka barns rättigheter. Barn utsätts för våld varje dag i Sverige – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Tillsammans med Barnafrid har Barnombudsmannen två förslag för hur vi kan ta ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn.

Interna föreläsare

Grinden: Är en verksamhet inom Gävle kommun som riktar sig till de barn som har eller har haft föräldrar med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller då det förekommit våld mellan de vuxna. Här berättar de om sitt arbete med barn- och ungdomsgrupper och om något från sin resa till Färöarna.

BIG och Polhemskolan: Brottsförebyggarna i Gävle och Borgarskolans gymnasium har sedan 2016 arbetat med det våldspreventiva programmet MVP (Mentorer i våldsprevention) i klasserna. Idén med MVP är att förebygga innan våldet sker och att öka medvetenheten bland alla. Idag jobbar även grundskolan med lillasyster-programmet Agera Tillsammans.