Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Berätta hur du tycker det är att cykla i vår kommun

27 maj – 31 augusti, 2020

Tillbaka till kalendariet

Berätta hur du tycker det är att cykla i vår kommun

Nu har du som cyklar i Gävle, både i tätort och i glesbygd, möjlighet att tycka till hur just du upplever att cykla i vår kommun.

Enkäten, eller Cyklistvelometern som den heter, är en nationell granskning och jämförelse hur cyklister upplever kommunen de cyklar i. Det är Cykelfrämjandet som samordnar enkäten och den är öppen mellan 27 maj och 31 augusti 2020. Mer information om att cykla i Gävle hittar du på vår hemsida  https://www.gavle.se/service-och-information/bygga-trafik-och-miljo/cykla-i-gavle/