Berätta hur du tycker det är att cykla i vår kommun

27 maj – 31 augusti, 2020

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Berätta hur du tycker det är att cykla i vår kommun

Nu har du som cyklar i Gävle, både i tätort och i glesbygd, möjlighet att tycka till hur just du upplever att cykla i vår kommun.

Enkäten, eller Cyklistvelometern som den heter, är en nationell granskning och jämförelse hur cyklister upplever kommunen de cyklar i. Det är Cykelfrämjandet som samordnar enkäten och den är öppen mellan 27 maj och 31 augusti 2020. Mer information om att cykla i Gävle hittar du på vår hemsida  https://www.gavle.se/service-och-information/bygga-trafik-och-miljo/cykla-i-gavle/