Vi visar bibliotekets digitala tjänster t.ex. tidningar, film och e-böcker.
Begränsat antal platser, anmäl dig på hillebibliotek@gavle.se eller 026-179420.

Vi bjuder på fika!