Circus meets Visual Arts

19 september – 4 oktober, 2020 Konstcentrum

Tillbaka till kalendariet

Circus meets Visual Arts

Under Cirkusåret i Gävle 2020 organiserar Gävle kommun ett antal cirkusaktiviteter. I samband med detta gav Gävle konstcentrum CirkusPerspektiv i uppdrag att skapa en utställning och ett program som undersöker möjligheterna till ett möte mellan cirkuskonst och bildkonst. I utställningen presenteras ett flertal cirkusformer där vi kommer att möta allt från uppslukande föreställningar till cirkusföremål och cirkusartefakter. I koppling till utställningen kommer det även att anordnas cirkusworkshops.

Cirkusartister hyser förmågan att på ett slående vis bemästra och påvisa människans möjlighet att kontrollera och styra sin kropp såväl som de fysiska föremål som omger den samt dess miljö. En fråga som aktualiserats inom cirkuskonsten idag är vad vi kan lära oss om vi flyttar bort fokus från själva människan till att istället uppmärksamma de möjligheter som kan uppstå i de omgivande icke-mänskliga krafterna i ett cirkusarbete?

Utställningen ämnar redovisa cirkusupplevelser från ett materialperspektiv som utgångspunkt och metod. Utställningen reflekterar över, samtalar kring och fantiserar om de möten och de möjligheter som kan skapas mellan människor, sakerna omkring dem och den miljö de befinner sig i.

 

Kurator: Marie-Andrée Robitaille

Marie-Andrée Robitaille är utbildad till dansare vid Ecole de Danse de Quebec och utbildad cirkusartist vid the National Circus School in Montréal, Kanada. Sedan 1998 har hon uppträtt som cirkusartist, dansare och stuntperson hos Cirkus Cirkör och inom många andra produktioner. Sedan 2006 är hon partner i castinggruppen på Cirque du Soleil där hon arbetar som talangscout.

Mellan 2009–2018 ledde hon BA-programmet vid cirkusutbildningen vid Stockholms konstnärliga högskola. Under samma period producerade hon föreställningen Gynoïdes, en artiststyrd scenframställning för att främja kvinnors ställning inom cirkusvärlden. Som forskare vid Stockholms konstnärliga högskola har hon lett och leder en rad olika projekt: Kvinnor i cirkus, Cirkusens ljudvärld, Den dolda cirkusen och senast Cirkus som dialog – alla projekten är ämnade som försök att hitta alternativa skaparformer i konstformen cirkus och nya tänkesätt om den omgivande världen. Sedan januari 2019 är Marie Andrée Robitaille doktorand i Performativa och mediala praktiker med inriktning i koreografi. Robitaille är även initiativtagare till och ledare för CirkusPerspektiv, ett cirkuskompani baserat i Stockholm med fokus på cirkuskonstens möjligheter att bidra till och positivt omskapa samhället.

Partners: Gävle konstcentrum, Stockholms konstnärliga högskola SKH, Kristofferscenen, CirkusPerspektiv.

Info: info@cirkusperspektiv.se

Foto: Einar Kling Odencrantz