Dialogträff för Hamrånge/Bergbys företagare

1 oktober,, 2019, kl.16:30 Träffpunkten

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Dialogträff för Hamrånge/Bergbys företagare

Hur kan vi tillsammans förbättra Gävles Företagsklimat?

Den 23/1 2019 genomfördes en uppföljningsdag i Gasklockorna där Näringslivsprogrammets genomförda aktiviteter under 2018 redovisades.

78% av Näringslivsprogrammets aktiviteter är redan genomförda och nu behöver listan fyllas på.

Tillsammans med politiker, kommunens tjänstemän och företagarkollegor har du nu chansen att lyfta det som har varit bra och vad som kan bli ännu bättre för Gävles företagsklimat?

Datum: 1 oktober 2019

Plats: Träffpunkten Pärlan

Tid: kl.16.30 kaffe och smörgås

Dialogen startar kl.17.00-19.00

Fakta och bakgrund om Näringslivsprogrammet

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet.

De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit.

Läs mer om Gävle kommuns näringslivsprogram.

Hör av dig om du har frågor

Annika Janglund
Näringslivsutvecklare Gävle kommun
026-178285
annika.janglund@gavle.se