Dialogträff om Gävles företagsklimat

20 september, 2019, kl.07:30 Söders Källa

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Dialogträff om Gävles företagsklimat

Välkommen till en intressant morgondialog!

Hur kan vi tillsammans förbättra Gävles företagslivsklimat?

Den 23/1 2019 genomfördes en uppföljningsdag i Gasklockorna där Näringslivsprogrammets genomförda
aktiviteter under 2018 redovisades.

Över 78% av Näringslivsprogrammets 66 prioriterade aktiviteter är genomförda och nu behöver listan fyllas på!

Tillsammans med politiker, kommunens tjänstemän och företagarkollegor har du nu chansen att genom dialog lyfta det som har varit bra och vad som kan bli ännu bättre för Gävles företagsklimat!

Program

Datum: 20 september 2019
Plats: Söders Källa, S. Kansligatan 22, Gävle
Tid: kl.07.30 kaffe och smörgås
Dialogen startar kl.08.00-10.00

Fakta och bakgrund om Näringslivsprogrammet

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet.

De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit.

Läs mer om Gävle kommuns näringslivsprogram.

Vid frågor kontakta:

Annika Janglund
Näringslivsutvecklare Gävle kommun
026-178285
annika.janglund@gavle.se