Bibliotekets personal ger handledning i hur du använder din surfplatta,
mobiltelefon eller dator. Du kan till exempel få hjälp med hur du använder
appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker.
P.g.a. restriktioner kommer Digital första hjälpen att vara begränsat och se
något annorlunda ut. Biblioteken har löst detta på olika sätt, besök ditt bibliotek
för att se vad som gäller där.