Europaveckan måndag – ”Klimat och miljö”

9 maj, 2020, kl.

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Europaveckan måndag – ”Klimat och miljö”

Måndag 4 maj –Dagens tema: klimat och miljö. Vill du veta mer om EU och deras arbete för en bättre miljö?  Den europeiska gröna given lanserades av Europeiska kommissionen som EU:s nya tillväxtstrategi, och har som syfte att uppnå klimatneutralitet till år 2050. Lyssna på dagens föreläsningar och seminarier för att lära dig mer om vad detta arbete kommer innebära för framtiden samt vilka möjligheter detta för med sig.  

  • Webbinarium: Den gröna given  

Vill du veta mer om EU och deras arbete med miljö?  

Den europeiska gröna given lanserades av Europeiska kommissionen som EU:s nya tillväxtstrategi, som har som syfte att uppnå klimatneutralitet till år 2050. Det innebär både ökade satsningar och ett fortsatt arbete för att nå Parisavtalets målsättningar samt de 17 målen i FN:s Agenda 2030. Detta webbinarium diskuterar EU:s arbete med hållbarhet och dess inverkan på europeiska företag, institutioner och medlemsstater, bland annat rörande hållbarhetsredovisning och hållbar finansiering. 
Länk: https://www.facebook.com/EUkommissionen/videos/198149878255189/  

  

  • Panelsamtal: Den europeiska gröna given – löser vi klimatkrisen nu?   

Har du inte fått nog av EU och miljö? Under detta panelsamtal diskuteras frågor som: Svarar investeringarna i den gröna given upp mot klimatmålen? Vad får klimatomställningen för konsekvenser för svenska samhällsaktörer? Hur ser vi till att resten av världen också minskar sina utsläpp?  

Medverkande i panelen är:   

Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna  

Jessica Stegrud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna  

Jens Holm, Riksdagsledamot för Vänsterpartiet  

Annika Wäppling Korzinek, Biträdande chef för EU-kommissionen i Sverige  

Lina Håkansdotter, Chef för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv  

Johanna Sandahl, Ordförande i Naturskyddsföreningen  

Gregor Vulturius, Forskare på Stockholm Environment Institute  

Länk: https://www.facebook.com/Europaparlamentet/videos/628286234591565/