Flerspråkighet – en resurs för framtiden?

5 oktober,, 2019, kl.13:00 Länsmuseet Gävleborg

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Flerspråkighet – en resurs för framtiden?

Föreläsning om flerspråkighet – Leena berättar om vikten av att behålla de nationella minoritetsspråken i vår vardag och i samhället och om de möjligheter som flerspråkigheten erbjuder. Flera av de nationella minoritetsspråken är hotade och antalet talare minskar. Hemmet, förskola och skola har viktiga roller när det gäller att bevara och revitalisera de nationella minoriteternas språk och kultur. Hur kan vi samverka för att våra barn ska kunna få ta del av sitt språkarv?

Leena Huss är professor emerita vid Uppsala universitet, Hugo Valentin-centrum. Hennes forskningsområden är finsk-ugriska minoritetsspråk i Norden, minoritetspolitik, flerspråkighet och språklig revitalisering. Under åren 2000 – 2004 representerade hon Sverige i Europarådets expertkommitté för den europeiska stadgan för landsdelsspråk och minoritetsspråk.