Föreläsning: Rynkiga män och ungdomliga kvinnor

5 mars, 2020, kl.18:00 Sätra bibliotek

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Föreläsning: Rynkiga män och ungdomliga kvinnor

Rynkiga män och ungdomliga kvinnor – om osynlighet och stereotyper i populärkulturens skildringar av äldre kvinnor och män

Karin Lövgren är universitetslektor och fors­kare. Hon undervisar idag på Högskolan i Gävle inom ämnet medie-och kommunikationsvetenskap.
Lövgrens forskning är inriktad på ålder och åldrande, med särskilt fokus på hur vi skapar mening kring ålder i vardagen och hur åldrande framställs i populära medier.
Hon har medverkat i flera publikationer och arbetat med att tillgängliggöra forskning om ålder och åldrande för en bred publik.

Välkommen till Sätra bibliotek för att lyssna på en intressant föreläsning om populärkulturens skildringar av äldre kvinnor och män.