Föreläsning – Vår tids samhällsutmaningar

31 januari,, kl.09:00 Söders Källa

Jordglob

Välkommen till en föreläsning med temat vår tids samhällsutmaningar.

Vi får lyssna till Hans Abrahamsson, utbildad nationalekonom och har arbetat under många år som docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet. Även känd som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Universitet. På ett gemytligt sätt och på bred göteborgska, tar Hans Abrahamsson med oss in i de komplexa frågeställningarna kring globalisering, migration och hur det globala och lokala hänger ihop. Hans tar med sin stora palett av kunskap och visar hur vi kan få en hållbar samhällsförändring, dock kräver det både stora och små penseldrag.

Under eftermiddagen kommer följande frågeställningar att diskuteras:

  • Hur ser svenska kommuners förutsättningar ut när det gäller frågor kring social hållbarhet?
  • Hur ser svenska kommuners förutsättningar ut när det gäller frågor kring social hållbarhet?
  • Vilka konsekvenser får utanförskap och vilka krav ställs på ledarskapet?

Program för eftermiddagen

  • Incheckning klockan 08:50
  • Föreläsning med Hans Abrahamsson
  • Gruppdiskussion
  • Fika
  • Avslutande samtal

Anmäl dig senast 21 januari. Ange specialkost eller behov av hjälpmedel.

Arrangör

Gävle kommun
Telefon:
026-17 80 00
E-post:
gavle.kommun@gavle.se
Webbplats:
www.gavle.se