GUNILLA SAMBERG – SOM KROPP

23 november, – 26 januari, 2019 Gävle Konstcentrum

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

GUNILLA SAMBERG – SOM KROPP

Konstnären Gunilla Samberg vill med sin utställning SomKropp återupprätta våldsutsatta flickors heder. Med konstnärens ord: ”Genom #metoo- rörelsen har vi fått ord och begrepp – skambeläggning och tystnadskultur – som förklarar mekanismerna kring övergrepp i alla tider och kulturer samt hur Förövarna har hållits skadeslösa genom patriarkala strukturer”.

SomKropp tar sin utgångspunkt i en flickas livsöde 150 år tillbaka i tiden; Marie Genviève van Gothem, som var konstnären Edgar Degas favoritmodell och anställd vid Parisoperan. Parisoperan var ett känt tillhåll för dåtidens kulturprofiler/pedofiler. Pedofilernas jakt på de unga dansöserna backstage är rikligt skildrad i impressionisternas verk från 1880-talet. Vi känner Marie Genviève genom skulpturen Den lilla dansösen fjorton år. Forskning berättar att Marie var mycket fattig, undernärd och faderlös. Hon försörjde mamma och två yngre syskon på sin lön. Innan Marie fyllde femton hade hon blivit våldtagen, fått avsked från operan och hamnade därefter på gatan i prostitution.

Våra existentiella villkor bildar en fond till flera av verken i utställningen. Samberg lyfter genom sina verk de historiska förhållandena, och drar paralleller till vår egen tid. Rätten till kropp och liv levandegörs och hävdas genom installationer, objekt och bilder samt textfragment ur barnkonventionen. Barnkonventionen som år 2020 upphöjs till lag i Sverige och innebär varje individs, även barns, rätt till kropp, till liv, till utbildning, tankar och fantasi – till allt det som definierar oss som människor.

Konsthallen har öppet tis-fre 12-16.