(H)järnkoll Gävleborg

6 juni, 2020, kl.11:00 Boulognerskogen

Tillbaka till kalendariet

(H)järnkoll Gävleborg

Kärnan i Hjärnkoll är våra omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har fantastiska livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.