I huvudet på en byggnadsantikvarie

21 maj, 2019, kl.15:00 Gävle kommunarkiv

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

I huvudet på en byggnadsantikvarie

Ytterligare ett tillfälle att lyssna på föredrag med Ulrika Olsson.
Vad gör en byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg? Om nyckelbegrepp som kulturhistoriskt värde, bevarandevärda detaljer och förvanskning.
Vem bestämmer vilka miljöer och byggnader som är bevarandevärda och hur når vi ut med byggnadsvårdsbudskapet? Exempel från hela länet, med
tyngdpunkt på Gävle.

Ulrika Olsson arbetar sedan 2004 som byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg. Byggnadsantikvariens arbetsfält är brett, här ryms bland annat rådgivning, remisshantering, inventeringar och dokumentationer. Viktigt är också möjligheten att förmedla byggnadsvården som ett hållbart alternativ.

Föredraget är vårens sista och ingår i Kommunarkivets föredragsserie Återblick Gävle.
Välkomna till Kyrkogatan 22, sal: Amsterdam.
Fri entré! Ingen föranmälan. Kom i god tid, begränsat antal platser.