Informations- och dialogmöte för familjer med finska rötter

21 januari, kl.17:00 Stadsbiblioteket

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Informations- och dialogmöte för familjer med finska rötter

Öppet informations- och dialogmöte för familjer med finska rötter i Gävle kommun den 21 januari kl 17:00 -18:00, Stadsbibliotek.

Nationella minoriteternas rättigheter förstärks

Från början av januari 2019 träder nya ändringar i minoritetslagstiftning i kraft. Centrala ändringar gäller specifikt barn och unga. Barn med finska rötter har rätt till förskoleverksamhet där ”en väsentlig del” av verksamhet drivs på finska.

Kommunens ska, och vill, informera minoriteten om de särskilda rättigheterna och kommunen ska även samråda med sverigefinska barn och unga.

Kom och diskutera tillsammans med kommunen om dina barns rättigheter till egen kulturidentitet och eget språk

Program

  • Kort information om lagändringar som träder kraft den 2019-01-01
  • Presentation av kartläggning kring sverigefinska barns och ungas tankar och önskemål i Gävle
  • Öppen diskussion kring familjernas tankar och behov
  • Möjlighet till frågor om finskspråkig förskoleverksamhet och modersmåls-undervisning samt barns och ungas rättigheter till dessa

Välkommen! Tervetuloa!

Tuuli Uljas, koordinator

Finskt förvaltningsområde,

Gävle kommun