Informationskväll om Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan

9 oktober,, 2019, kl.18:00 Polhemsskolan hus P1

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Informationskväll om Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan

Lärare och elever från Borgis, Polhem och Vasa berättar om program och inriktningar.

De olika programmen presenteras med tonvikt på utbildningarnas karaktär samt möjligheter till fortsatta studier och/eller arbete. Under kvällen har du möjlighet att närvara vid fem olika programinformationer.

Alla representerade program har ett eget klassrum där informationen startar varje hel- och halvtimme, med första starttid klockan 18.00. Observera att det inte är någon gemensam samling, utan du går direkt till den information du vill besöka. Informationen pågår ca 20 minuter. Mellan informationspassen har du möjlighet att ställa frågor, besöka programmens informationsbord och förflytta dig till annan lokal. Förutom informationerna i klassrummen hittar du informationsmaterial och utställningar av elevarbeten.

Studie- och yrkesvägledarna från de kommunala skolorna i Gävle finns till hands under kvällen för att visa dig tillrätta och svara på dina frågor.

Dörrarna öppnas kl 17.45

Starttider för informationspassen

Starttider varje hel- och halvtimme enligt dessa tider kl.18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

Våra program på Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan

BF Barn- och fritidsprogrammet
BA Bygg- och anläggningsprogrammet
EE El- och energiprogrammet
FT Fordons- och transportprogrammet
HA Handels- och administrationsprogrammet
HV Hantverksprogrammet
HT Hotell- och turismprogrammet
IN Industritekniska programmet
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VF VVS- och fastighetsprogrammet
VO Vård- och omsorgsprogrammet
EK Ekonomiprogrammet
ES Estetiska programmet
HU Humanistiska programmet
NA Naturvetenskapsprogrammet
SA Samhällsvetenskapsprogrammet
TE Teknikprogrammet

Vasa International School – internationell profil för NA och SA
IM Introduktionsprogram
NIU Nationellt godkända idrottsutbildningar, fotboll, friidrott, ishockey, golf
Lokalt utformade idrottsutbildningar

Välkommen!