Måste vi förstå ekonomi för att rädda klimatet?

3 oktober,, 2019, kl.18:00 Gävle Konstcentrum Furusalen

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Måste vi förstå ekonomi för att rädda klimatet?

Omställning Gävle är en ideell förening bildad ur ett antal studiecirklar kring hotet mot vårt klimat. Vi är övertygade om att vi står inför krav att genomföra en samhällsomvandling. Vad den egentligen kommer innebära – för individ, för samhälle och för företag – det är vi många som inte riktigt har en bild av idag. Vi är övertygade om är att kunskapsinsamling på individnivå är basen för konstruktiva, ansvarstagande och samskapande samtal om nya lösningar för såväl företag och näringsliv som för samhälle och individ. För det hänger ihop.

Som en fortsättning på en genomförd studiecirkel på temat Ekonomi, ekologi och hållbarhet arrangerar vi en öppen seminarieserie på samma tema under hösten 2019 i Gävle

3/10 Tänk OM nya pengar förändrar världen/Marianne Påsse

17/10 Privata banker skapar pengar/Samuel Kazen Orrefur

14/11 Ett historiskt perspektiv på omställningsutmaningen/Sverker Sörlin

14/11 Fyra scenarier bortom BNP-tillväxt/Pernilla Hagbert & Mikael Malmeus

5/12 Ett ekonomiskt perspektiv på omställningsutmaningen/Anders Wijkman

Evenemangen äger rum på Gävle konstcentrum

Detta event har uppföljning vid flera tillfällen

Den 17/10 klockan: 18:00
Den 14/11 klockan: 15:00
Den 14/11 klockan: 18:00
Den 5/12 klockan: 18:00

Programpunkter

  • Tänk OM nya pengar förändrar världen

  • Hur skapas pengar?

  • Ett historiskt perspektiv på omställningsutmaningen

  • Fyra Scenarier bortom BNP-tillväxt

  • Ett ekonomiskt perspektiv på omställningsutmaningen