Öppet hus för detaljplan för Hedesunda IP

5 december,, 2019, kl.17:00 Folkets hus i Hedesunda

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Öppet hus för detaljplan för Hedesunda IP

Välkommen på öppet hus, samrådsmöte om förslag till ny detaljplan för Hedesunda idrottsplats. Ansvariga politiker och tjänstemän finns på plats för att svara på dina frågor. En muntlig presentation av detaljplaneförslaget genomförs kl. 18.00.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utveckling av Hedesunda idrottsplats med nya byggnader för olika aktiviteter. Detaljplanen möjliggör att man kan uppföra ishall, sporthall samt andra tillhörande byggnader som besöksanläggningen kan kräva för att tillhandahålla god service och funktion.