Samråd om bibliotekets finskspråkiga verksamhet

15 oktober, 2019, kl.17:00 Stadsbiblioteket Gävle

Tillbaka till kalendariet

Samråd om bibliotekets finskspråkiga verksamhet

Vill du vara med och påverka bibliotekets finskspråkiga verksamhet? Har du förslag på vad du tycker vi ska erbjuda i form av medier och programverksamhet?
Vi träffas för att prata inför våren 2020.
Vi bjuder på kaffe.
Välkomna!
TISDAG 15 OKTOBER KL 17-18

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA