Stadsvandring – Kastet

20 augusti,, 2019, kl.18:00 Vid den blå Kastgården på Sågarvägen

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Stadsvandring – Kastet

Kastets samhällsområde i Bomhus byggdes upp när Korsnäs Sågverks AB år 1899 flyttade byggnader, maskiner och människor från Korsnäs i Dalarna till en då karg och ödslig Bomhuskust. Här låg tidigare Hemlingby- och Järvstaböndernas fiskeplatser, fäbodar samt stadsborgargårdar. Vi inleder med historiskt bildspel i enda kvarvarande Kastgården, sedan görs en kort rundvandring i omgivningarna.
Samling: Vid den blå Kastgården på Sågarvägen, invid Setra/Kastets Sågverk. Buss 12, hållplats Kastets såg.
Ciceron: Göran Nordström, kastmas, Bomhus Hembygdsförening.