Stormöte för seniorer 65+ projektet Gävle en äldrevänlig kommun

9 mars, 2020, kl.13:00 Rådhuset Festsalen

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Stormöte för seniorer 65+ projektet Gävle en äldrevänlig kommun

Gävle kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Enheten för social hållbarhet har fått uppdraget att driva projektet av kommunstyrelsen. Första steget är att göra en bedömning av nuläget – Hur äldrevänligt är det i Gävle idag? Därefter kommer en handlingsplan tas fram. Arbetet genomförs i bred dialog med seniorer och organisationer genom olika aktiviteter och arbetsgrupper. En gång i månaden kommer Gävles seniorer ha möjlighet att komma till ett stormöte med olika aktuella programpunkter.

Välkomna!

Kerstin Weivert, projektledare

”Gävle – en äldrevänlig kommun”

 

Programpunkter

  • Inspiration- Eva Bladini Amborn och Eva Vågberg är inbjudna att berätta om deras engagemang i Gretas gamlingar

  • Lägesrapport projektet

    Presentation av resultat från gruppsamtal kring resande

  • Rapport från arbetsgrupper som startat

  • Nulägesmätning vår 2020

  • Planerade aktiviteter framåt