Vanligt förekommande symtom vid demenssjukdom

3 december,, 2019, kl.10:30 Anhörigcenter

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Tillbaka till kalendariet

Vanligt förekommande symtom vid demenssjukdom

Therese Christiansson, enhetschef föreläser om vanligt förekommande symtom vid demenssjukdom. Det kan handla om beteendemässiga symtom som aggressivitet, skrik, vandring, plockande eller störd dygnsrytm och psykiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar, ångest eller depression.                                             

Anmälan till Anhörigcenter 026–172323