Enkätfrågor om företagsplatsen Gävle

Hjälp oss att skapa ett näringslivsprogram som stöttar dig och ditt företag till att utvecklas och trivas ännu bättre i Gävle!

Som en viktig del i det arbete som pågår att ta fram ett nytt Näringslivsprogram vänder vi oss nu till dig som är företagare eller leder ett företag inom Gävle kommun (tex VD, plats- eller kontorschef och/eller ägare).

Tack vare dina svar får vi ett bättre underlag för det fortsatta arbetet med att utforma ett program som ska bidra till ett påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.

Svaren behandlas anonymt och du kan välja att svara på hela eller delar av enkäten. Sista svarsdag är den 20 september.

Stort tack för att du hjälper oss att utveckla framtidens företagsplats i Gävle!

 

Med vänliga hälsningar,

Gävle kommun

Näringslivsavdelningen

 

Klicka här för att svara på enkäten.