Gävle kommun topp åtta i landet på inköp från lokala företag

En rapport från Företagarna visar att 68 procent av Gävle kommuns totala inköp görs från lokala företag, vilket placerar Gävle på plats åtta av de totalt 271 kommuner som undersökts i hela landet.

Det är glädjande, särskilt som vi arbetar strategiskt med dessa frågor. Det har delvis blivit möjligt tack vare att vi valt att organisera Inköps- och Upphandlingsenheten under Näringslivsavdelningen. Det innebär att vi prioriterat och naturligt kan arbeta med att utveckla kontakterna med det lokala näringslivet även inom detta område, säger Mattias Durnik, näringslivsdirektör Gävle kommun.

Rapporten visar att Gävle kommun har utvecklingspotential när det gäller att skapa förutsättningar för att fler små och medelstora företag ska kunna lämna anbud. Just dessa frågor är något som det nystartade Upphandlingsrådet hanterar och diskuterar. I rådet möts representanter från det lokala näringslivet samt ansvariga inom den kommunala organisationen. Upphandlingsrådet samtalar bland annat om hur man kan göra det enklare att lämna anbud, förenkla och titta på hur trösklar kan minskas i upphandlingar.

Vårt arbete med att utveckla Gävle kommuns inköps- och upphandlingsprocesser drivs också vidare i upphandlingsrådet. Genom att tillsammans diskutera och hantera dessa frågor kan vi arbeta för att fler lokala företag kan vara med och lämna anbud i våra offentliga upphandlingar, säger Maria Josliden Karlsson, inköpsstrateg på Gävle kommun.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet

Läs Företagarnas artikel om statistiken för samtliga Gävleborgskommuner

Se film om Gävle kommuns upphandlingsråd