Krögardialog ska göra skillnad och leda till utveckling

Hand som häller sås över maträtt
Nu utökas arbetet med Krögardialogen. För att stötta Gävles krögare och utveckla restaurangbranschen har en styrgrupp och en arbetsgrupp med krögare och tjänstemän tillsats. Målet är att tillsammans skapa bättre förutsättningar för branschen.

Krögarna är en av de grupper som påverkats hårt av pandemin med de restriktioner som infördes gällande bland annat storlek på sällskap, avstånd mellan borden och antal besökare. För att stötta branschen på både lång och kort sikt infördes i början av året en Krögardialog där kommunen och branschen tillsammans kan samtala om frågor som är relevanta och aktuella för krögarna.

Krögardialogen sker på två nivåer. Dels på en strategisk nivå i en styrgrupp där branschorganisationer, ansvarig enhetschef och politiker finns med. Dels på en operativ nivå i en arbetsgrupp som består av krögare och tjänstemän. Utöver detta hålls större informationsmöten fyra gånger per år och som är öppna för alla.
Nu är det dags för det första mötet med arbetsgruppen och tjänstemän från kommunen. I det första mötet står kommunens Riktlinjer för alkoholservering i fokus. Arbetsgruppen kommer under det första mötet att diskutera och ges möjlighet att lämna synpunkter på de befintliga riktlinjerna inför det översynsarbete som ska göras.

Krögare har signalerat att man tycker riktlinjerna är krångliga och onödiga. Det är en viktig fråga för dem och därför har styrgruppen beslutat att se över riktlinjerna. Och det är just det som är syftet med Krögardialogen, att vi tar upp frågor som kan leda till utveckling på riktigt. Vi gör det tillsammans och har goda förutsättningar att göra något bra, säger Therese Sandberg, näringslivsutvecklare och ansvarig för genomförandet av Krögardialogen.

Fredrik Karlsson, restaurangchef på Furuvik Havskrog, är en av de krögare som ingår i arbetsgruppen.

Vi som har varit i branschen i många år vet vad som fungerar på golvet och inte, så det är bra för oss att få vara med och tycka till. Jag hoppas att det här ska leda till en närmare relation till kommunen och att vi ska få svar på olika frågor, som varför riktlinjer skiljer sig åt mellan olika kommuner, säger Fredrik Karlsson.

Som en del i arbetet med Krögardialogen besöker Näringslivsenheten också företagare i deras verksamheter. Syftet med företagsbesöken är bland annat att kommunen ska få veta mer om företaget och hur man upplever att det är att driva företag i Gävle kommun.

Vår förhoppning är också att vi kommer att kunna fånga frågor som vi kan jobba vidare med i formen för Krögardialogen. På så vis kommer vi att kunna ge det bästa stödet till branschen och stötta utveckling och förändring där det behövs, säger Therese Sandberg.

 

Krögardialog 28 september

Välkommen på nästa stora informationsmöte den 28 september klockan 14.00-15.00. Läs mer och anmäl dig här.