Näringslivsavdelningens nyhetsbrev: Händelserik höst på Näringslivsavdelningen och goda råd för möten i coronatider

Fullriggaren-5_fb
Information från Gävle kommun, Näringslivsavdelningen

 

Näringslivsavdelningen laddar upp för en händelserik höst

Sommaren går mot sitt slut och det börjar bubbla lite här och var – många saker händer i vår kommun, vilket speglas i detta nyhetsbrev. Näringslivsavdelningens rivstartar hösten bland annat med en kunskaps- och inspirationsdag den 15 september för representanter inom företagarorganisationer, tjänstemän och politiker. Där kommer årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) att diskuteras, och vi fortsätter tillsammans det långsiktiga arbetet med att förbättra Gävles företagsklimat.

Det händer saker redan innan dess: den 31 augusti träffas Företagarna Gävle och kommunledningen för att prata om Småföretagarbarometern, och i torsdags (den 20 augusti) gästade Annika Lundqvist Gävle Företagarföreningars frukostmöte för att berätta om Gävle kommuns Internationella kontor där hon är enhetschef.

 

Råd och riktlinjer för möten över 50 personer

Mötesorganisationen Svenska Möten har tagit fram en lista med svar på frågor om sammankomster i coronatider. En vanlig missuppfattning är att möten och konferenser över 50 personer inte är tillåtna. Det stämmer inte. Slutna möten och konferenser som arrangeras av företag eller organisationer räknas inte som allmänna sammankomster och omfattas därför inte av förbudet. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 70 anställda.

Läs mer om vad som gäller på Svenska Mötens hemsida.

Möten över 50 personer – vad gäller?

 

Bli fadderföretag åt en högstadieklass genom Trossen

Trossen är ett samverkanskoncept mellan Gävle kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävle/Gävleborg. Samarbetet ger företag och organisationer möjligheten att följa en fadderklass under deras högstadietid. Som företagare får du möjlighet att väcka elevernas nyfikenhet för just din bransch, samt att öka deras förståelse för vilken roll företag har i samhället. På sikt bidrar detta till framgångsrika elever som känner sig trygga i sina val av utbildningar och yrken, då de getts en inblick i det verkliga arbetslivet.

Läs mer och anmäl ditt företag/organisation genom att klicka på länken ”Om Trossen” nedan.

Om Trossen

 

Sök omställningsstöd från Region Gävleborg

Vi vill påminna om att det fortfarande går att söka stöd från Region Gävleborg för att anpassa sin verksamhet till den rådande situationen med Covid-19. Kanske vill ni arbeta mer digitalt och behöver hjälp att hitta rätt tillvägagångssätt? Läs mer om hur omställningsstödet fungerar och ansök om bidrag via e-tjänst på Region Gävleborgs hemsida.

Till ansökan

 

Almi arrangerar webbseminarium om generationsskifte

Den 8 september 08:00-09:00 arrangerar Almi ett webbseminarium om generationsskiften. Att lämna över sitt företag kan vara en utmaning, men här finns tillfälle att få kunskap från experter inom området. Exempel på frågor som kommer att diskuteras:

• Hur genomförs ett generationsskifte i praktiken och vart börjar jag?
• Hur lyfter jag frågor och får rättvisa mellan mina barn?
• Ska jag ha en fortsatt roll i företaget?
• Hur säkerställer den äldre generationen sitt pensionskapital?
• Hur ger jag den yngre generationen goda förutsättningar för fortsatt drift?

Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Deltagandet är anonymt. Klicka här eller på länken nedan för att läsa mer och anmäla dig.

Till anmälan – Almi

 

Ekobrottsmyndigheten varnar för risker kring försäljning och avveckling av företag

Många företagare påverkas av coronapandemin och tvingas avveckla eller sälja sitt företag. Den rådande situationen riskerar att utnyttjas av kriminella som behöver företag för att kunna begå ekonomisk brottslighet. Ska du avveckla eller sälja ditt företag bör du därför vara extra vaksam.

Ekobrottsmyndighetens hemsida kan du läsa mer samt få tips och råd.

Till Ekobrottsmyndighetens hemsida

 

Gävleborg tappar färre gästnätter än väntat och god genomslagskraft på sommarkampanj

Färsk statistik från SCB visar att Gävleborg är det län i Sverige som har klarat sig bäst vad gäller antalet minskade gästnätter under coronapandemin. Jämfört med 2019 har gästnätterna under 2020 minskat med 18%, vilket alltså är det minsta tappet totalt på gästnätter från jan-jun i hela landet.

Visit Gävle noterar också att sommarens satsning på att annonsera om Gävle som besöksmål i rikstäckande medier har varit lyckad. I magasin som Barn i Stan har man fått dubbel så stor genomslagskraft jämfört med förra årets annonsering.

 

Dags att utse Årets bästa värdskap inom besöksservice

Till och med den 30 augusti kan man nominera InfoPoints och Turistinformationer till Årets bästa värdskap inom besöksservice, ett pris som utses av branschorganisationen Visita. I Gävle kommun finns totalt 10 auktoriserade InfoPoints – företag och organisationer som fungerar som en förlängd arm för Gävle Turistcenter. Dessa InfoPoints gör sitt bästa för att se till våra besökare får en så bra upplevelse som möjligt – och det är klart värt en nominering!

Vilken InfoPoint tycker du förtjänar en utmärkelse? Nominera dem genom att fylla i formuläret på Visitas hemsida. På visitgävle.se/infopoint kan du se en lista på alla InfoPoints inom Gävle kommun.

Till formuläret på Visitas hemsida

 

Läs om riktlinjer kring smittskyddsrestriktioner på gavle.se

Sedan den 1 juli ansvarar Gävle kommun för att se till att restauranger och serveringsställen vidtar åtgärder för att begränsa smittspridningen av Covid-19.

På vår hemsida gavle.se kan du få samlad information om vad som gäller för dig som företagare, inklusive att-tänka-på-listor för personal och besökare.

Där finns även länkar till Länsstyrelsens webbplats, där den nya lagen beskrivs i sin helhet.

Smittskydd på serveringsställen – läs mer

 

Världsunikt papperslager invigt i Gävle Hamn

Den 19 augusti invigdes ett nytt papperslager i Gävle Hamn. Lagret kommer att kunna ta emot pappersbalar både via järnväg och lastbil, och givetvis vidare via fartyg då byggnaden är placerad bara några meter ifrån vattnet.

Gävle hamn investerar ca 200 miljoner i detta nya automatiserade höglager för hantering av pappersrullar. Satsningen är troligtvis den första i sitt slag placerad i en hamn.

Papperslagret byggs i anslutning till Gävle Containerterminal som är Sveriges tredje största containerterminal. Tillväxten har länge varit mycket stark och för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter, står containerterminalen nu i begrepp att fördubblas. När den nya delen står klar 2021 klarar den att ta emot större fartyg än idag och den årliga kapaciteten ökar till 600 000 TEU (från dagens 300 000).

Läs mer om det nya papperslagret

Uppdatering (27/8): Klicka här för att läsa mer om invigningen

 

Nytt magasin om Gävle City

Organisationen Gävle Citysamverkan har tagit fram en ny broschyr som riktar sig till företagare runtom i centrala Gävle. För att läsa mer om Citysamverkans verksamhet och den pågående stadsutvecklingen i Gävle City, klicka på länken ”Gävle Citys magasin” nedan.

Gävle Citys magasin

 

Eldrimner arrangerar mathantverksdag i Norrsundet

Den 9 september arrangerar Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk en inspirationsdag för lokala småskaliga producenter och deras konsumenter. Temat för dagen är Mathantverk och direktförsäljning, och på programmet står bland annat information om direktförsäljning till konsumenter via så kallade rekoringar.

Tillsammans med marknadsförsäljning, gårdsbutiker och andra samarbeten kan rekoringarna utgöra möjligheter för små producenter att sälja mer. För konsumenten ger direktförsäljning stora möjligheter att hitta bra och unika produkter.

Mer information och anmälningsformulär finns på Eldrimners hemsida.

Mathantverksdag Eldrimner – till anmälan