Näringslivsavdelningens nyhetsbrev: Möjlighet att boka företagsbesök via webb

Vy över Gavleån kvällstid
Vi vill träffa dig som är företagare i Gävle kommun för att skapa en bättre dialog och få en inblick i hur det är att driva företag i Gävle.

Vi vill ta del av de frågor som påverkar din och ditt företags vardag. Samtalen kan till exempel handla om myndighetsutövning och upphandling eller andra funderingar som du som företagare har.

Med anledning av coronapandemin sker alla företagsbesök digitalt just nu.

Klicka för att boka en tid online med oss

Vad gäller tillfälliga covid-19-lagen?

Länsstyrelsen Gävleborg är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid-19-lagen. På deras webbplats finns sammanställd information om vad lagen innebär för dig som exempelvis driver verksamhet inom handel, gym eller sportanläggningar.

Läs mer på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Vi behöver ditt svar!

Ett påtagligt förbättrat företagsklimat är ett av kommunens övergripande mål. För att veta hur vi ligger till är ditt svar viktigt. Har du fått en enkät från Svenskt Näringsliv? Vi påminner dig att svara på den så att vi får ett bra underlag för vårt fortsatta arbete. Tack på förhand!

Foto: Thuresson Veronica

20 år med Framgångsrika företag i Gästrikland

Den 16 februari 2021 firas FramFör – Framgångsrika företag i Gästrikland 20 år. Det är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle och ett antal aktörer och kommuner som arbetar med att främja företagande.

Studenter på ekonomprogrammet har varje år intervjuat ett antal företagare för att undersöka företagets ledarskap, organisation och arbetsmiljö. Utifrån materialet har sedan Gästriklands 50 mest framgångsrika företag utsetts. Materialet används också kontinuerligt i ett långsiktigt forskningsprojekt inom hälsofrämjande och effektivt ledarskap.

Jubileet firas med ett webbinarium. Gäster är bland annat landshövdingen, högskolans prorektor, studentkårens ordförande, kommunalråd i Gävle kommun samt lärare och forskare vid Högskolan i Gävle. Dessutom kommer H.K.H Prins Daniel att tala.

Mer information hittar du på Högskolan i Gävles webbplats

Dags att nominera till Årets Unga Företagare i Gävleborg!

Årets Unga Företagare är Företagarnas prestigefyllda pris för unga entreprenörer under 35 år. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare. Passa på att nominera din favorit!

Klicka för att nominera på Företagarnas webbplats

Vill du bidra till forskning?
Dela med dig av ditt företags hållbarhetsarbete

Just nu pågår ett forskningsprojekt för att analysera hållbarhetsintresset och effekterna på tillverkande små och medelstora företag. Projektet leds av Dr. Lennart Söderberg, Sandbacka Science Park och professor Rodrigo Lozano, Högskolan i Gävle.

Klicka för att delta i enkäten

Save the date: Kvinnors företagande i fokus den 8 mars

Den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen och på dagens digitala näringslivsträff står kvinnor som driver företag i fokus. Mer information och länk till anmälan kommer.

Foto: Albin Bogren

FÖRETAGSSERVICE

Är du företagare eller funderar du på att bli? Har du frågor som rör ditt företag? Du vet väl att du alltid kan kontakta kommunens Företagsservice.

Vi finns för dig och ditt företag. Ring 026–17 80 00, tonval 5

Vi fortsätter att bjuda in till digitala näringslivsträffar 2021

Vi fortsätter med våra digitala näringslivsmöten. Vid nästa tillfälle blickar vi framåt och reflekterar över vad som är viktigt för en företagare under 2021. Svenskt Näringsliv, Almi, Grant Thornton och Swedbank är några av de företag som delar med sig av sina erfarenheter.

Anmäla dig till nästa träff

Nytt från Näringslivsprogrammet

Programperioden för Näringslivsprogrammet 2018–2020 har nu avslutats. Det har varit händelserika år med många genomförda aktiviteter i ett gott samarbete och vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit och engagerat sig. En del aktiviteter har visat snabba resultat medan andra processer tar längre tid innan det går att skönja några positiva effekter.

Under 2020 har ett revideringsarbete påbörjats inför nytt Näringslivsprogram. I nästa nyhetsbrev kommer mer utförlig information om det revideringsarbetet som pågår.

Läs mer om några av de genomförda aktiviteterna och pågående processerna som bidragit till ett bättre företagsklimat.

Här kan du ta del av samtliga genomförda aktiviteter.