Nya regler kring rapportering av farligt avfall

Den 1 november 2020 börjar nya regler gälla för hur verksamheter ska rapportera farligt avfall. Rapporteringen kommer ge Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter bättre underlag hur avfallshantering sköts och hur landets verksamheter kan förbättra sin hantering av farligt avfall.

Verksamheter som berörs

Reglerna omfattar alla verksamheter, stora som små, som producerar, transporterar, samlar, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. För dessa verksamheter är det viktigt att avfallet hanteras rätt då det kan vara miljöfarligt, brandfarligt, frätande, explosivt, smittförande eller giftigt för människor. Produkter räknas som avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Är du osäker på om ditt avfall räknas som farligt – Se exempel på Gästrike återvinnares hemsida.

I avfallsförordningens bilaga 3 finns alla avfallstyper där farligt avfall är märkta med en asterisk. Läs mer på Sveriges riksdags hemsida om avfallsförordningen.

Ditt ansvar som företagare

Verksamhetsutövare har tidigare varit skyldiga att föra anteckningar om sin hantering av farligt avfall.  Från och med 1 november 2020 skärps denna regel då alla uppgifter om hantering av farligt avfall ska rapporteras in digitalt till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverkets hemsida. Rapporteringen ska göras inom två arbetsdagar efter hantering av avfallet, det vill säga då du lämnat det till någon annan genom hämtning eller lämning hos godkänd avfallsanläggning.

Hur används rapporterna?

Gävle kommun kommer ha tillgång till uppgifterna från Naturvårdsverkets avfallsregister. Uppgifterna kommer även användas till Sveriges avfallsrapportering till EU, dit alla medlemsländer i unionen ska rapportera in uppgifter om hantering av farligt avfall. Rapporterna i avfallsregistret kommer även underlätta arbetet vid spårning av farligt avfall och för att förhindra eller upptäcka brott mot avfallslagstiftningen.

Mer information på Naturvårdsverkets hemsida

På Naturvårdsverket finns mer information om de nya reglerna, hur rapportering går till, frågor och svar samt exempel på vilka verksamheter som berörs. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Frågor

Om du inte fick svar på Naturvårdsverkets hemsida, kontakta ditt avfallsbolag eller Gävle kommuns miljö och hälsoskyddsavdelning. Gärna via e-post via miljo@gavle.se.