Nyhetsbrev från Näringslivsavdelningen, 24 februari 2021

Information från Näringslivsavdelningen, Gävle kommun

Stödpaket till lokala näringsverksamheter

Den 9 februari tog kommunstyrelsen beslut om att ge ytterligare stöd till företagare i Gävle kommun. Bakgrunden till beslutet är de fortsatta restriktioner från Regeringen och Folkhälsomyndigheten kopplat till coronaviruset (covid-19) och som drabbar företagarnas lönsamhet.

 

Detta ingår i det nya stödpaketet

Stödpaketet består av tre delar:

Ett ekonomiskt stöd till företag som under 2020 betalat avgifter för platsupplåtelse för uteservering. Stödet motsvarar avgiften.

 

Ett ekonomiskt stöd till företag som under 2020 betalat avgifter för livsmedeltillsyn och serveringstillstånd. Stödet riktar sig till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri och motsvarar avgiften för tillsyn/tillstånd.

 

En Krögardialog inrättas med syftet att representanter från kommunen och restaurangbranschen gemensamt ska få möjlighet att diskutera tillsyns- och avgiftsfrågor med anledning av coronaviruset (covid-19), men även övriga bransch- och näringslivsfrågor med syfte att stödja restaurangbranschen på kort och lång sikt.


Läs mer om det beslutade stödpaketet

 

Fakturor för 2021 skickas efter 31 oktober – berörda företag informeras via brev

En ytterligare åtgärd som vidtas är att fakturor, gällande årliga avgifter för år 2021, för livsmedelskontroll, tillsyn enligt alkohollagen, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte kommer att skickas ut i början på året; utan fakturering kommer ske efter den 31 oktober 2021. Mer information skickas ut via brev till berörda företag under vecka 9.Läs mer om kommunens stödåtgärder för företag

Kaffekoppar.
Foto: Veronica Thuresson.

 

Ny gång- och cykelväg knyter ihop centrala Gävle med Hemlingby handelsområde

Bostadsområdet Södra Hemlingby och Hemlingby handelsområde växer, och med det ökar behovet av hållbara resealternativ för boende, kunder och personal. Idag finns bussförbindelse men det saknas smidiga gång- och cykelvägar till området.

I mars påbörjas därför byggnationen av en 1,7 kilometer lång gång- och cykelväg som knyter ihop Hemlingby handelsområde med Parkvägens huvudcykelnät som vidare leder in mot centrala Gävle. Byggnationen beräknas vara klar höst/vinter 2022.

Läs mer och se karta

 

 

BESÖKSNÄRING:


Kalkylblad med kort info om kommande evenemang och möten

Av förklarliga skäl är det ovanligt lugnt på mötes- och evenemangsfronten i Gävle just nu. Vi hoppas och tror dock att pandemiläget ska vändas till det bättre så småningom och väljer att blicka framåt.

Efter önskemål från besöksnäringsaktörer har vi publicerat ett enkelt kalkylblad med information om evenemang och möten som väntas komma till Gävle framöver. Detta för att du som exempelvis bedriver en boendeanläggning ska kunna planera lämpliga åtgärder och insatser i ett tidigt skede. Dokumentet uppdateras löpande och du hittar det också via visitgävle.se/gcvb.

Mer utförlig information om kommande evenemang hittar du alltid i evenemangskalendern på visitgävle.se.

Till kalkylbladet

 

 

Kostnadsfri kompetensutveckling för coronadrabbade branscher

Linnéuniversitetet och Familjen Kamprads stiftelse erbjuder korta distansutbildningar för dig som jobbar i kultursektorn eller besöksnäringen.

Upplägget riktar sig till dig som äger eller driver hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan verksamhet inom turism- och besöksnäring, och som på grund av coronakrisen ofrivilligt har lägre arbetsbelastning i din anställning eller ditt företagande.

Utbildningen ger inga högskolepoäng, och inga förkunskaper krävs, men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.

Läs mer på Linnéuniversitetets hemsida

U23-EM i friidrott på Gavlehov 2019.
U23-EM i friidrott på Gavlehov 2019. Foto Veronica Thuresson.

 

Vårens Starta eget-utbildning börjar 6 april

Sex veckors kostnadsfri utbildning digitalt för dig som funderar på att bli egen företagare

Utbildningen är en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhet. Du som blivande företagare vägleds i grupp och individuellt genom de olika stegen i Lean Business Canvas-modellen, kompletterat med stegen fundera/starta i verksamt.se.

Tipsa gärna någon du känner!

Se alla utbildningstillfällen på gavle.se

 

 

Dags för nya servicemätningar av NKI och NUI

Det nya året är här och det betyder ny servicemätning av 2021 års företags- och upphandlingsärenden. Dina synpunkter är viktiga för att utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare.

I april månad presenteras mätningarna som gjordes utifrån 2020 års ärenden. De kommer då att redovisas genom två olika rapporter.

 

Detta undersöker NKI (Nöjd Kund Index)

NKI baseras på genomförda företagsärenden inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd eller livsmedelskontroll.

Du som haft ett sådant ärende hos Gävle kommun kommer att få en enkät att besvara och blir kontaktad via mail eller telefon av en undersökningskonsult.

Läs mer om NKI

Detta undersöker NUI (Nöjd Upphandlingsindex)

NUI (Nöjd Upphandlingsindex) hette tidigare NAI (Nöjd Anbudsgivarindex). Sedan 2020 mäter Gävle kommun sina upphandlingar via NUI/NAI.

Följande målgrupper undersöks: de som laddat ned anbudsunderlaget, men valt att ej lämna anbud; anbudsgivare som lämnat ett icke kvalificerat anbud (som ej uppfyller ställda krav); anbudsgivare som lämnat ett kvalificerat anbud, men ej erhållit kontrakt; samt anbudsgivare som erhållit kontrakt.

Läs mer om NUI/NAI

 

 

Ung Företagsamhet Gävleborg presenterar digital UF-mässa och E-week

Den 25 mars 11.00-16.00 är det dags för årets UF-mässa återigen i digital form. Där får du se reportage och andra livesändningar från UF-studion. Dessutom presenteras vinnarna från Ung Företagsamhets tävlingar.

Låt dig imponeras av unga människors entreprenörskap och fiffiga idéer. Under hela v. 11, E-week, hittar du fina erbjudanden från UF-företagen i Gävleborg.

Läs mer på ungforetagsamhet.se

 

 

Gävle kommun_logotype_RGB


Är du företagare eller funderar du på att bli? Har du frågor som rör ditt företag? Du vet väl att du alltid kan kontakta kommunens Företagsservice.

Vi finns för dig och ditt företag. Ring 026–17 80 00, tonval 5.

 

 

Pssst..!

Du har väl inte missat vår nya e-tjänst där du som företagare kan boka in ett besök från oss på Näringslivsavdelningen?

Vi vill ta del av de frågor som påverkar din vardag. Samtalen kan till exempel handla om myndighetsutövning och upphandling eller andra funderingar som du som företagare har.

Med anledning av coronapandemin sker alla företagsbesök digitalt just nu.

Fyll i dina kontaktuppgifter via formuläret så kontaktar vi dig och kommer överens om en tid.

Klicka för att boka en tid online med oss