Samarbete som ger sysselsättning, intäkter till näringslivet och utvecklar Gävle

Gasklockorna en solig dag
Sedan 2009 har Gävle kommun och Gävles näringsliv ett framgångsrikt samarbete genom Gävle Convention Bureau, GCVB. Ett aktivt arbete för att få hit större kongresser och evenemang ger förutom ekonomiska vinster en möjlighet att marknadsföra Gävle som mötes- och evenemangsstad, turistmål och bostadsort.

Varje besökare som kommer till Gävle innebär intäkter till det lokala näringslivet, ökad sysselsättning i kommunen och viktig kunskapsutväxling inom olika områden. I det längre perspektivet är också varje besökare en potentiellt blivande Gävlebo. Därför jobbar GCVB strategiskt med att nå specifika målgrupper och positionera Gävle som ort.

Vi fokuserar extra på områden som Gävle är framgångsrik inom, eller där vi ser ett rekryteringsbehov. Med hjälp av engagerade ambassadörer som vill ta värdskapet för en speciell kongress gör vi en ansökan där vi paketerar Gävle som tänkbar värdort och beskriver varför kongressen bör genomföras just här, säger Elisabeth Hugg, kongressansvarig GCVB.

De kongresser och evenemang som GCVB bearbetar är ofta för stora för en enskild aktör att genomföra. Därför är samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet avgörande eftersom lösningarna och uppläggen bygger på en samverkan mellan flera aktörer.

Tillsammans kan vi vara flexibla och hjälpas åt att paketera ett bra erbjudande. Vi kan ge snabba svar och har korta beslutsvägar när det gäller priser, lösningar, tillgänglighet och paketering. Det här kan vara avgörande för att gå vidare i en process. Här är vårt kontaktnät med näringslivet och det ömsesidiga förtroendet ovärderligt, säger Elisabeth Hugg.

Under coronapandemin har arenor stått tomma och liggande kongressbokningar har fått bokas av och i bästa fall bokas om till ett senare tillfälle. Gävle har stått värd för några evenemang som SM-finalen i Innebandy, Novemberkåsan, Gefle Metal Vinterfestival och e-sportsturneringen Six Sweden Major. Nu ser GCVB ett stort behov av att jobba långsiktigt och strategiskt för att åter igen få igång mötes- och evenemangsindustrin.

Vi ser hoppfullt på framtiden, säger Zandra Lewerentz, projektledare GCVB.
Arrangörer har börjat planera framåt igen och vi kan återuppta vårt arbete. Förutom vårt fortsatta arbete med att värva kongresser så har vi även fått förstärkning med ytterligare en resurs med uppdraget att strategiskt bearbeta evenemang.