Samfakturering av de årliga tillsynsavgifterna för 2021 och 2022

De årliga tillsynsavgifterna för 2021 och 2022 samfaktureras till företag inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Under förra året valde Gävle kommun att skjuta fram de årliga tillsynsavgifterna för företag inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Beslutet togs för att många företagare var hårt belastade på grund av pandemin. Vi vill därmed upplysa om att årets faktura kommer att innehålla de årliga tillsynsavgifterna för både 2021 och 2022.

Företag har möjlighet att få en avbetalningsplan genom att ringa 026-17 80 00 (tonval 4). Ange vem du är och vilken verksamhet du ringer ifrån. Ha tillgång till din faktura och ditt fakturanummer.

Kontakta oss