Planerna för den nya tågstationen Gävle Västra går ut på samråd 22 februari–22 mars

Planerna på en ny tågstation vid sjukhuset tar form och nu finns ett förslag på hur stationsområdet för Gävle Västra kan utformas och utvecklas. Den 26 januari fattade samhällsbyggnadsutskottet beslut om att förslaget ska gå ut på samråd.

Gävle växer och står inför flera stora hållbara satsningar på bostäder, järnvägar och verksamhetsområden genom ett avtal med staten. Bland annat ska en helt ny tågstation byggas vid sjukhuset, Gävle Västra.

Idag fattade samhällsbyggnadsutskottet beslut om att förslaget på hur stationsområdet kan utformas och utvecklas ska gå ut på samråd. Under samrådsperioden 22 februari till 22 mars är det dags för Gävlebor, pendlare och tillresande att tycka till om planerna  – information och svarsenkäter finns då på www.gavle.se/gavlevastra

– Det är mycket betydelsefullt för oss att få in synpunkter innan vi går vidare i det här omfattande arbetet. Dina åsikter är viktiga, så lägg 22 februari på minnet och var med och tyck till, uppmanar Erik Holmestig (C) som är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

  • Stationsläget innebär att pendlare och resande med tåg och buss får närmare till sjukhuset, högskolan och kringliggande stadsdelar.
  • Gävle Västra kommer att underlätta att välja hållbara transporter genom enklare transportbyten mellan tåg, buss och cykel.
  • När allt står klart blir stationsområdet en ny viktig knutpunkt i staden, till nytta för människor och företag i Gävle och regionen.
  • Gävle Västra kommer att innebära jobb och affärsmöjligheter innan, under och efter byggtiden.

Den nya tågstationen Gävle Västra förväntas bli färdigställd till år 2032. Innan dess kommer det att finnas flera tillfällen att vara med och påverka planeringen, nu närmast under samrådsperioden 22 februari–22 mars 2021.