Gävle är Sveriges näst bästa miljökommun

Gävle klättrar upp på en andraplats när Aktuell hållbarhet presenterar Sveriges bästa miljökommun 2020.

Det här är ett fantastiskt roligt bevis på att allt som görs i våra verksamheter för en hållbar framtid spelar stor roll. Vi har arbetat hårt och länge med miljöfrågorna och det är så roligt att få ge cred till alla som har gjort det möjligt, säger kommunalråd Therese Metz (MP).

För fjärde året i rad är Gävle en av Sveriges tre bästa miljökommuner när Aktuell hållbarhet mäter kommunernas aktivitet och ambition inom miljöområdet. Både 2017 och 2018 utsågs Gävle till Sveriges näst bästa miljökommun. 2019 hamnade Gävle på en tredje plats men klättrar i år alltså upp på en andra plats igen.

Mätningen för utmärkelsen bygger på en enkät och mätdata samt nyckeltal från källor som exempelvis Naturvårdverket, SCB och Vattenmyndigheten. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata.

Det är en omfattande mätning så att vi hamnar så här högt beror på att vi arbetar brett inom flera miljöområden och har höga ambitioner. Arbetet har pågått under flera år och börjar nu ge tydliga resultat i form av att det sker miljöåtgärder inom många olika verksamheter i Gävle kommun, säger Elin Frisk, miljöcontroller vid sektor Styrning och Stöd.

Till exempel är idag 62 procent av Gävles kommunala skolor och förskolor Grön Flagg-certifierade och 40 procent av all mat som serveras är ekologisk. Gävleborna har tillgång till flera förnybara drivmedel och Gävle kommun samverkar med näringslivet och högskolan i miljöfrågor. Dessutom har kommunen genomfört flera hållbara event, till exempel U23-EM 2019 i friidrott.

Gävle kommun fortsätter med miljöarbetet för att leverera en god välfärd med höga miljöambitioner. I mars antogs ett nytt miljöstrategiskt program efter att invånare, näringsliv, föreningar och medarbetare inom Gävle kommun bidragit med sina synpunkter på hur Gävles miljöarbete kan bli ännu bättre.

Det nya miljöstrategiska programmet har ännu skarpare klimatmål än tidigare. Ett viktigt fokus är att vi ska vara en klimatneutral kommun 2035. Tillsammans med näringsliv och ideella organisationer vill vi visa världen att en omställning till ett klimatneutralt och socialt hållbart samhälle är fullt möjligt, säger Therese Metz.