Invigning av Gävles nya lekområde för fisk – Sjöängssältorna 4 juni

Datum: Tisdag 4 juni. Tid: Kl 18.00 Plats: Vändplanen söder om Måsbergets idrottsplats, vid Måsbergets Mini Racing Klubb. Nu inviger Gävle kommun i samarbete med Sportfiskarna ett nytt lekområde för fisk i våtmarken Sjöängssältorna vid Järvstabäcken på Brynäs. Kjell Helling, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun inviger och Mikael Ekman, kommunekolog, finns på plats. Sportfiskarna ger en guidad vandring i området och berättar om projektet Sjöängssältorna och om fiskevård även i andra vattendrag i Gävletrakten. Gävle kommun bjuder på kaffe och bullar.

Förbättrade lekmöjligheter och friluftsliv
-Syftet är att förbättra lekmöjligheterna för fisk. Samtidigt skapar vi goda förutsättningar för häckade och rastande våtmarksfåglar. På sikt kommer vi också att få en fin plats för friluftsliv för Gävleborna med anlagda stigar, rastplatser och sittbänkar, säger Mikael Ekman, kommunekolog, Gävle kommun.

Järvstabäcken kommer från Hemlingbysjön och mynnar i Bottenhavet mellan T-udden och Fliskär i Gävle. Cirka 700 meter uppströms bäckens mynning i havet ligger den tre hektar stora anlagda våtmarken Sjöängssältorna intill Måsbergets idrottsplats.

Nu har bäcken dämts upp med en tröskel och vattnet leds vid vårfloden ut över en intilliggande ängsmark via en grävd sidofåra. En jordvall runt ängen gör att vattendjupet är optimalt för fisklek. Fisken lockas in i det grunda och uppvärmda vattnet i våtmarken via en anlagd vandringsväg.

Rovfisken minskar på kusten
Bestånden av rovfisk har minskat på kusten bland annat på grund av att många reproduktionsområden torrlades en gång i tiden för att skapa ny odlingsmark. Syftet med Sjöängssältorna är att skapa ett nytt reproduktionsområde som ska medföra att mängden rovfisk på kusten ökar, säger Lars Ljunggren, Sportfiskarna.

Rom från Trödje
För att etablera gädda och abborre har lekmogna gäddor och befruktad abborrom under april flyttats till Sjöängssältorna från en fiskrik bäck i Trödje.
– Tiotusentals gäddyngel har den senaste tiden lämnat Sjöängssältorna som kommer att fungera som en verklig fiskfabrik. Till invigningen räknar vi med att abborrynglen börjat lämna området, säger Lars Ljunggren.

Samarbete mellan många aktörer
Våtmarken Sjöängssältorna har kunnat förverkligas tack vare ett samarbete mellan Gävle kommun, Sportfiskarna, Länsstyrelsen Gävleborg och Havs- och vattenmyndigheten, där Sportfiskarna varit initiativtagare.

Projektet har pågått under 2017-2019 och kostat ca 1,3 miljoner kronor.

Vad tycker du?
  • Älska (62)
  • Gilla (9)
  • Wow (1)
  • Haha (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)