Invigning av ny konstnärlig gestaltning vid gästhamnen i Gävle

Fredagen 15 februari kl 13.00 invigs ett nytt konstverk vid gästhamnen på Södra Skeppsbron 15 i Gävle. På plats finns bland andra konstnären Anna Abrahamsson och Björn Norberg intendent för offentlig konst på Gävle Konstcentrum.

Anna Abrahamsson är verksam som konstnär i Gävle. Hon har sedan sommaren 2018 arbetat med en konstnärlig gestaltning av gästhamnen i Gävle. Anläggningen används av båtgäster och sedan förra året finns även kommunens turistinformation i byggnaden.
I Anna Abrahamssons uppdrag låg att läsa in byggnadens placering och i den konstnärliga gestaltningen ta hänsyn till platsens historia och närheten till vattnet.

-Nu ser vi resultatet som är verket Sjörapporten där Abrahamsson gestaltar ett moln och knyter an till något som alla på sjön ständigt observerar – vädret, säger Björn Norberg, intendent offentlig konst på Gävle konstcentrum.

Välkomna!

Foto: Stefan Hedqvist

 

Vad tycker du?
  • Gilla (5)
  • Ledsen (3)
  • Älska (2)
  • Haha (2)
  • Wow (1)
  • Arg (0)