Hållbarhetsveckan vill inspirera Gävleborna till att tänka globalt och agera lokalt

Hållbarhetsveckan_1920x10802
För tredje året i rad arrangeras Hållbarhetsveckan på Gävle Bibliotek. Veckan består av en mängd evenemang på temat social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– Vi vill inspirera fler Gävlebor till att bidra till en bättre värld – både lokalt och globalt, säger Margaretha Wedin, kommunalråd (C).

Nytt samarbete blir Globala Gävle

Startskottet för Hållbarhetsveckan går den 19 mars och under invigningen deltar såväl Gapminder, Sida som Gävle kommun. Gapminder har även föreläsning på Vasaskolan för gymnasieelever under dagen.

Nytt för i år är att Gävle kommun är en Global kommun och samarbetar med biståndsmyndigheten Sida för att tillsammans öka kunskapen om, och engagemanget för, globala utvecklingsfrågor. Projektet går under namnet Globala Gävle och kommer bland annat att synliggöras under Hållbarhetsveckan och Europaveckan.

– Vi vill sprida kunskap om möjligheterna för olika aktörer att agera för en global utveckling. Vi ser Gävle kommun som en viktig samarbetspart i det arbetet. Globala Kommunen, där Gävle ingår, ger oss också möjlighet att komma ut i landet och öka kunskapen hos allmänheten om svenskt bistånd och dess resultat, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Syftet med samarbetet är att informera och aktivera stadens invånare, företag och organisationer kring globala utvecklingsfrågor.

– Tillsammans kan vi nå fler och ju fler som ser sambanden mellan det lokala och det globala desto effektivare blir arbetet med att skapa en bättre värld – vare sig det handlar om att bekämpa fattigdomen, göra medvetna val som konsument eller att värna om våra och andras rättigheter, säger Margaretha Wedin.

Gävle miljögala en del av Globala Gävle

Gävle miljögala som genomförs i år på lördagen under Hållbarhetsveckan är också en del av Globala Gävle. Förutom inspiration, hyllningar och prisutdelningar och klimatsmarta smakupplevelser presenteras hur Gävle utvecklats att bli Sveriges näst bästa miljökommun. Sida finns på plats med VR-filmen Made in Bangladesh om textilindustrins påverkan på miljön och hur biståndet arbetar för att göra klädproduktionen mer hållbar med hjälp av ny teknik.

Earth Hour avrundar Hållbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan avslutas därefter med att släcka ljuset under världens största klimatmanifestation Earth Hour. Förutom att alla uppmanas till att släcka lamporna bjuds Gävleborna in till Heliga Trefaldighets kyrka som släcks ner i skenet av levande ljus. Där bjuds det på nyskriven musik framförd av Görgen Antonsson från Folkteatern samt en kvartett från Symfoniorkestern.

Se hela programmet för Hållbarhetsveckan här.

Vad tycker du?
  • Arg (3)
  • Gilla (2)
  • Älska (2)
  • Ledsen (1)
  • Haha (0)
  • Wow (0)