Agera tillsammans mot våldet

Hur börjar ett bråk och vad startar mobbning? Hur kan vi bli bättre kompisar? I många av Gävles skolor pågår ett aktivt arbete mot våld, trakasserier och kränkningar som går ut på att hjälpa eleverna att våga agera när de ser eller upplever just sådana händelser. Det görs genom programmen ”Agera tillsammans” och Mentorer i våldsprevention.

– Agera tillsammans gör elever tryggare. Att man får säga vad man vill och ha på sig vad man vill. Jag tycker att det hjälper jättemycket, säger Daniel, mellanstadieelev.

Det surrar i klassrummet på Andersbergsskolan i Gävle. Klass 5 har åter fått besök av Rasmus och Ahmed för en Agera tillsammans-lektion. Agera tillsammans är en utbildning som skapats av organisationen Män för jämställdhet (MÄN). Eleverna i den här femteklassen är fullt upptagna med att prata om normer, vad normer är och hur de uppkommer. Vad betyder ordet status och vad ger hög status för en tjej respektive kille? Varje lektion har sitt eget tema.

– Förra gången pratade vi om olika sorters våld. Verbalt våld, sexualiserat våld och fysiskt våld, berättar Jihan, en av eleverna i den här femteklassen.

Regelbundet arbete

Flera skolor i Gävle jobbar med våldsprevention på det här sättet. På mellanstadieeleverna samverkar skolorna, elevhälsan, Brottsförebyggarna i Gävle, fältverksamheten och Grinden som är en del av Socialtjänst Gävle. Det finns idag omkring 30 utbildade ledare inom Agera tillsammans i Gävle, som åker runt i allt fler skolor och håller regelbundna lektioner med eleverna.

I gymnasiet har arbetet med våldsprevention pågått i två år under titeln Mentorer i våldsprevention, medan Agera tillsammans är utvecklat för mellanstadiet.

Coachar till trygghet

Ahmed Sabaana är elevcoach på Andersbergsskolan och är en av dem som jobbar med det här. Han ser att lektionerna har fått påverkat elevernas sätt att tänka kring konflikter och våld i sin skolvardag.

– Ett exempel var en dag när en elev sa nånting fult till en annan elev i matsalen. Då sprang de andra eleverna från matbordet till en lärare och skrek ”nu är vi aktiva åskådare, nu vill vi att du hjälper till”, berättar Ahmed.

Och det är just det eleverna ska få verktyg till att göra genom utbildningen. Att inte stå passiva om något händer utan våga agera och veta hur.

– Det kanske blir bråk i sociala medier, ute på rasten eller under lunchen. Då måste berätta för en fröken eller försöka stoppa de som slåss och ta bort dem från varandra, säger eleven Jihan.

Bryta våldsspiralen

Agera tillsammans är en väg att förebygga våld och mobbning genom att förändra attityder och normer som ställer till det sociala sammanhang. Att göra eleverna medvetna om att nedvärderande blickar och kommentarer kan leda till knuffar. Som i sin tur kan leda till hot, sparkar och slag. I slutänden kanske det mynnar ut i full misshandel, andra övergrepp eller till och med våldtäkt. Det krävs mycket och långsiktigt arbete för att förändra allt ifrån grunden.

– Vi vet att det här inte kommer att lösa alla problem på en gång. Men det här sätter sig så småningom i bakhuvudet på elverna. De lär sig hur man ska göra och tar fram det när situationer uppkommer, säger elevcoachen Ahmed Sabaana på Andersbergsskolan.

Sedan 2015 har ett flertal kommuner i landet, i samverkan med organisationen MÄN, arbetat kring en gemensam vision om att skapa En kommun fri från våld. Projektet har finansierats under tre år av Arvsfonden och avslutades i juni 2018. Gävleskolor som redan här igång med det här arbetet är Borgarskolan, Polhemsskolan, Staffansskolan och Sörbyskolan. Snart startar även Vallbacksskolan, Sofiedalsskolan, Lillhagsskolan, Fridhemsskolan och Nynässkolan.

Vad tycker du?
  • Älska (9)
  • Gilla (3)
  • Haha (1)
  • Wow (1)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)