Bättre service och sund konkurrens med nytt näringslivsprogram

Bättre service till företag och säkerställande av sund konkurrens med och inom näringslivet. Det är några av målen i Gävle kommuns nya näringslivsprogram. Det är några av målen i Gävle kommuns nya näringslivsprogram som klubbades av kommunstyrelsen på tisdagen och som tas beslut om på nästa kommunfullmäktigesammanträde.

– Jag är glad att Gävle Kommun nu får ett näringslivsprogram som håller över mandatperioder. Politiken är överens och politiska beslut ska alltid bedömas utifrån dess påverkan på näringsliv och näringslivsklimat, säger Inger Källgren Sawela, kommunstyrelsens ordförande (M).

– Kommunen kommer inte längre att skriva avtal med företag som konkurrerar med andra på ett osunt sätt. Detta är viktigt för att näringsliv som vill delta i offentliga upphandlingar inte konkurrerar genom exempelvis dåliga villkor för de anställda, säger Jörgen Edsvik, kommunalråd i opposition (S).

Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet att Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen. Det nya näringslivsprogrammet består av tre huvudmål:

  • Gävle ska skapa de bästa förutsättningarna  för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen.
  • Gävle har framgångsrik kompetensförsörjning.
  • Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag.

Gävles näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningsanordnare och Gävle kommun för att stärka det lokala näringslivet. Bland annat så har över 1000 företag kommit in med sina synpunkter. Det slutgiltiga förslaget togs fram av en parlamentarisk grupp bestående av politiker från alla partier.

– Det är glädjande att vi nu har en bred politisk överenskommelse om ett nytt näringslivsprogram. Med detta strategidokument som bas ser jag nu fram emot ett fortsatt nära arbete med Gävles näringsliv i vår gemensamma strävan mot ett bättre näringslivsklimat, säger Johan Tunhult, näringslivschef.

Vad tycker du?
  • Gilla (1)
  • Arg (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)