Fler små företag kan lämna anbud i kommande kost- och städupphandling

Porträttbild på kommunalråd Helene Åkerlind
Fler lokala företagare kan bli leverantörer av städ- och kosttjänster till Gävle kommun. Det är förhoppningen i den kommande upphandlingen värd cirka 170 miljoner kronor per år. - Vi vill öka lokala företags möjligheter att teckna avtal med oss. Ett starkt lokalt näringsliv är grunden för ett växande Gävle, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

Varje år köper Gävle kommun in kost- och städtjänster för cirka 170 miljoner kronor till Gävles skolor, äldreboenden och hemtjänst. Avtalet löper ut i juni 2019 och nu ska tjänsterna upphandlas igen. Nytt för kommande avtalsperiod är att avtalet bryts ner i mindre delar så att fler företag har möjlighet att lämna anbud.

Till exempel blir det möjligt för en större restaurang att bli leverantör till olika skolor eller äldreboenden, medan en annan restaurang kan få ansvar för alla hemleveranser av mat till enskilda boenden.

– Genom att bryta ner avtalet i mindre delar ges fler möjlighet att konkurrera och vi får också en större variation i den mat som levereras, säger Helene Åkerlind.

 

I upphandlingen sätts också höga kvalitetskrav på maten. Andelen ekologisk mat ska vara minst 40% vilket är en höjning från 30% jämfört med dagens avtal. Det kommer även fortsättningsvis att ställas krav på mat med färre tillsatser, till exempel syntetiska färgämnen, glutamat, genmodifierade organismer (GMO), matlagningshjälpmedel som såsbaser, sötningsmedel och transfetter.

– Detta är bra och rimliga krav att ställa och som ger oss mat med hög kvalitet, säger Helene Åkerlind.

 

Krav ställs även fortsättningsvis på bra djurhållning i nivå med svenska lagar, till exempel att antibiotika inte får användas i uppfödningen, eller att höns ska ha tillgång till värprede, sandbad och sittpinne och grisar kan sysselsätta sig och böka runt. När det gäller fisk ska den ha fångats i hållbara bestånd.  Och när det gäller slaktmetoder är det svensk lag som gäller. Alla transporter som leverantörerna genomför ska ske med förnyelsebart bränsle.

– Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer och det är bra. Som kommun ska vi göra vad vi kan för att bidra till en hållbar utveckling, säger Helene Åkerlind.

 

Vad tycker du?
  • Älska (7)
  • Arg (2)
  • Haha (1)
  • Gilla (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)