Gävle Innovation Hub en plats där idéer och innovationer får växa till liv

Gävle Innovation Hub ska fånga upp, inspirera och bjuda in personer med idéer. En gemensam aktivitetsyta med möjlighet till uthyrning av platser och kontor.

Gävle innovation hub är en samarbetsform med flera aktörer som ska hjälpa innovatörer, företag och organisationer att utveckla sina idéer.

Här genomförs många olika möten, workshops och andra aktiviteter som förhoppningsvis inspirerar. På plats finns personer med olika bakgrunder och kunskap, vissa håller på att arbeta med sin idé och andra har redan startat sitt företag. Här kan du träffa andra likasinnade och få hjälp med kunskap och kontakter.

Alla som bär på idéer är välkomna

Gävle Innovation Hub är en plats där idébärare och innovationsstöd kan mötas för att tillsammans skapa framtidens innovationer och samarbeten.Gävle Innovation Hub har skapats av Gävle kommun i samarbete med Högskolan i Gävle, Movexum och Future Position X som ett led i att skapa ytterligare kreativa och innovativa miljöer för ett livskraftigt Gävle och Gävleborg.

Läs mer om Gävle Innovation Hub på deras webbplats.