Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg vid årsskiftet

Helene Åkerlind och Mikael Durnik
Gävle kommun kommer från och med årsskiftet att hantera alla kommande upphandlingar i egen regi. Det står klart sedan övriga nio medlemskommuner nu godkänt datumet för Gävles utträde ur förbundet.

Det här är en fråga som har efterfrågats av det lokala näringslivet, säger näringslivsdirektör Mattias Durnik.

Kommande upphandlingar för Gävle kommun hanteras av sektor Styrning stöd, där den nybildade Näringslivsavdelningen ingår.

Ingångna ramavtal med Inköp Gävleborg och pågående avtal gäller även fortsättningsvis för avrop. Men nästa gång de ska upphandlas kommer de att genomföras i Gävle kommuns regi, säger Mattias Durnik.

Då Gävle lämnar Inköp Gävleborg redan vid årsskiftet pågår just nu ett intensivt arbete på Inköpsenheten, som efter årsskiftet byter namn till Inköps- och upphandlingsenheten. Arbetet leds av Eva-Lotta Sandberg, som är tillförordnad inköpschef.

Enheten kommer att stärkas upp med ytterligare kompetens. Rekrytering av medarbetare pågår, vi har redan klart med en upphandlare och en systemutvecklare som börjar i januari, säger Eva-Lotta Sandberg.

I början av december beslutades kommunens budget och verksamhetsplan av kommunfullmäktige, i uppdragen för 2020 finns stort fokus på upphandling och sund konkurrens.

Syftet med att lämna Inköp Gävleborg är att vi som kommun ska skapa möjligheter, vi vill uppmuntra fler lokala företag att lägga anbud. Från politiskt håll vill vi se en ny upphandlingspolicy, ett uppdaterat näringslivsprogram och ett arbetssätt som säkrar att avtal inte tecknas med företag som konkurrerar på ett osunt sätt, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för företagsfrågor.