Gävle kommun utbildar i Service till företag

Den interna utbildningen ”Service till företag” är till för kommunens handläggare och chefer med näringslivskontakter. Allt för ett smidigare samarbete och ett bättre näringsliv.

Internutbildning för ett bättre näringsliv

En bättre förståelse för näringslivets villkor och en förbättrad dialog med företagarna är två av grundpelarna i Gävle kommuns näringslivsprogram. Därför finns utbildningen ”Service till företag” för kommunens handläggare och chefer med näringslivskontakter.

– Utbildningen är i högsta grad relevant och innehåller sådant som alla myndigheter måste jobba med, säger Magnus Skarbo, alkoholhandläggare på Gävle kommun och en av de tjänstemän som gått utbildningen.

Det börjar hända saker. Kundnöjdhetsmätningar visar att kommunens serviceområde ”Bemötande” har förbättrats en hel del under 2018 och mycket pekar på att internutbildningen i just bemötande och service bidragit till den förbättringen.

– Det handlar om transparens, service och bemötande, hur vi vill framstå från kommunens sida. Vi vill inte uppfattas som ett hinder, utan en möjlighet, säger Magnus Skarbo, alkoholhandläggare.

Viktigt i vardagen

I sitt dagliga arbete träffar Magnus Skarbo på många företagare och han är medveten om hur viktigt det är skapa en bra relation med de han möter. Internutbildningen Service till företag hjälper kommunanställda att hantera samspelet med näringslivet.

– Utbildningen är också en signal att de här frågorna ligger i tiden, att det här är något vi måste jobba med. Det är upp till var och en av oss att bygga det varumärke vi vill vara, säger Magnus Skarbo.

Märker förbättring

Företagarföreningen i Gävle kan också bekräfta att Gävle kommun blivit bättre på sitt bemötande av företagare och företagsärenden.

– Ja, vi har märkt att bemötandet har blivit bättre, säger Bengt-Göran Wikström, ordförande i Företagarna Gävle.

Bengt-Göran Wikström driver Wikströms ryggmottagning i centrala Gävle och har varit egenföretagare större delen av sin yrkesliv. Som ordförande i Företagarna tar han hela tiden del av Gävles företagares tyck och tänk kring hur det är att verka i Gävle. Förutom att bemötandet upplevs som bättre så har Gävle kommuns Näringslivsprogram också gjort handläggandet av företagsärenden smidigare på andra sätt.

– De samordningsmöten som vi har med kommunen, där vi företagare kan träffa alla representanter från olika förvaltningar på ett och samma möte, har förenklat mycket, säger Bengt-Göran Wikström.

Alla ska med

Från företagarsidan har man länge önskat ”En väg in” i företagsärenden. Att behöva ringa runt till var och en av de kommunala tillståndshandläggare som behöver kontaktas har tagit mycket tid och kraft. Nu finns den enklare vägen genom sammanhållna möten med alla aktuella handläggare på plats, något som skapat tidsvinster för alla inblandade. Det är en bra början, tycker Bengt-Göran Wikström och poängterar att det nu ligger i allas intresse att både företagare och kommun tillsammans lyfter det positiva i Gävles näringsliv.

– Nu gäller det att vi hjälps åt och ändrar attityd så att vi får ett bättre näringslivsklimat. Företag, kommuntjänstemän, politiker och även media. Media har en stor inverkan om de kan lyfta det positiva, säger Bengt-Göran Wikström.

Vad tycker du?
  • Älska (2)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)